Tillväxt för 21:a kvartalet i Göteborgsområdet

Ja, det är för 21:a kvartalet i rad som antalen jobb ökar i Göteborgsregionen - och efter att ha haft betydligt högre arbetslöshet här än i Stockholm, så ligger vi nu på samma nivå. 

Både tjänsteföretagen och industrin växer dubbelt så snabbt i Göteborgsregionen som i hela landet. Det här konstaterar Business region Göteborg i en ny konjunkturrapport.

Svårast att få jobb har fortfarande utrikesfödda där arbetslösheten är 17 procent och ungdomar mellan 18 och 24 år som har 10 procents arbetslöshet.