Läkemedelsbolag betalar vård för Sahlgrenska

1:37 min

Neurosjukvården inom Sahlgrenska universitetsjukhuset har i några års tid låtit två läkemedelsbolag bekosta undersökningar och vård av MS-patienter som fått deras nya läkemedel utprovade.


En granskning som tidskriften Dagens medicin gjort visar att SU är den enda av ett 40-tal vårdinsättningar som låtit det ena bolaget bekosta övervakning av patienters som fått sin första dos.

– Det är fel att kalla detta sponsring eftersom man måste ha ett samarbete kring komplexa läkemedel och vårdprocesser, säger Goran Delic, verksamhetschefen för neurosjukvården på SU.

Han säger att just utvecklingen inom neurologin är den del som expanderar mest inom hälso-och sjukvården just nu - det går rasande fort.

Han betonar att man inte är bunden av något läkemedelsbolag eller prioriterar vissa läkemedel.

Men varför ska läkemedelsbolagen bekosta undersökningarna och EKG-övervakningarna?

– Problemet är att projekten bara har rullat på eftersom vi har ett så högt tryck men vi ska se över alla projekten 2016.

Så Sahlgrenska tar över alla undersökningar och vård och bekostar det själv?

– Det är inte att ta över rakt av. Först måste vi göra en utvärdering och rigga för en fortsatt god vård inom våra egna ramar. Jag vill ändå understryka att allt detta har skett under Sahlgrenskas egna vingar med våra egna läkare - alltid med patienten i centrum, säger Goran Delic.

På Sveriges kommuner och landsting konstaterar man att reglerna gällande sådana samarbeten är otydliga .

Bara de senaste två åren har läkemedelsinsindustrin betalat 3,5 miljon kronor till 48 olika projekt i landet kring patienter, skriver Dagens Medicin

Men Goran Delic är i alla fall övertygad om den stora nyttan med de nya MS-preparaten. De må vara dyra men samhällsnyttan är stor.

– Det är väldigt lovande, för några år sedan hade vi MS- patienter som var inneliggande bundna vid sängar och rullstolar - nu jobbar faktiskt många.