Rivningen av gasklockan försenas ytterligare

Rivningen av gasklockan i Göteborg blir ytterligare försenad efter att upphandlingen överklagats.

Två rivningsfirmor överklagade Göteborg Energi:s upphandling av rivningen. Båda förlorade i förvaltningsrätten och den ena väljer nu att även överklaga till kammarrätten.

– Det handlar om ett kontrakt på mellan åtta och tio miljoner kronor, säger affärsområdeschef Peter Trygg på Göteborg Energi.

Tanken var att börja riva gasklockan i december men nu får man avvakta i väntan på vad kammarrätten beslutar.