Speciell gen kan öka risken för äldredepression

En gen som redan kopplats till Alzheimers sjukdom tycks också öka risken för äldre att utveckla depression, det visar en studie från Göteborg.

Med hjälp av genen skulle riskpersoner kunna identifieras och behandlas i ett tidigt skede.

Genom att följa totalt 839 svenskar i åldrarna 70-92 år under fem år kunde forskarna se ett bekräftat samband mellan förekomst av en specifik genvariant och framtida depression. Sambandet kvarstod även när forskarna uteslutit personer som utvecklat demens.

Studien är enligt Göteborgsforskarna den första som kopplar genvarianten till depression i en sådan här befolkningsstudie.