SR 90 år

1937 - Fartyg gick av stapeln vid Götaverken

1:01 min

Redan på 30 talet kunde dåvarande Radiotjänst med primitiv inspelningsutrustning simulera en direktsändning.
Här från en sjösättning på Götaverken i januari 1937.

Hela det här året har Sveriges Radios 90 års-jubileum firats. Under två veckor uppmärksammar vi nu stora nyhetshändelser från P4 Göteborgs sändningsområde genom årtiondena. Varje vardag efter 15.30 hör du inslagen i Eftermiddag i P4. 

Götaverken intog platsen som Sveriges ledande skeppsvarv under 1910-talet, en position som Lindholmen tidigare innehaft.

När fartygens storlek och tyngd ökade, byggdes stapelbäddarna ut samt förstärktes. På 1910-talet fanns det fyra bäddar vid varvet, och omkring 1920 tillkom en femte, längst åt väster. År 1927 förlängdes den, och 1939 var det dags för en ny, omfattande förlängning. Den kom då att skära av de gamla sliparna, som försvann.

I mitten av 1930-talet hade verksamheten växt så att Götaverken var världens största skeppsvarv 1933 med 47 200 bruttoregisterton sjösatta. Den 14 juli 1939 sjösattes tankmotorfartyget Bera, det största fartyg som dittills byggts i Sverige.

Under de första 100 åren byggdes det vid Göteborgsvarvet; 605 fartyg, från enkla pråmar, ångslupar och segeljakter till krigsfartyg, passagerarbåtar och handelsfartyg av alla slag, specialfartyg, lastbåtar, bulkfartyg, linjefartyg och tankfartyg.  

Bilden visar sjösättningen av M.S Guayana 1937. Sällan har väl den gamla klyschan om att "gå av stapeln" passat bättre än här.