SR 90 år

1977 - Tuveraset

2:38 min

För exakt 38 år sedan - den 30 november 1977 inträffade Tuveraset på Hisingen. Nio personer dödades då 67 hus rasade samman.

Hela det här året har Sveriges Radios 90 års-jubileum firats. Under två veckor uppmärksammar vi nu stora nyhetshändelser från P4 Göteborgs sändningsområde genom årtiondena. Varje vardag efter 15.30 hör du inslagen i Eftermiddag i P4.

Det var strax efter klockan fyra den 30:e november 1977 som jordskredet inträffade plötsligt. Det var det myckna regnandet som gjorde marken mättad och stora områden av lera sattes i rörelse. 

Nio personer dödades, 62 människor skadades, 436 blev hemlösa och 67 hus rasade samman.

Sveriges Radios reporter Larsolof Giertta beskrev hur husen stod huller och buller och en del hus ramlade ihop.  Leran på marken hade "veckats" och det fanns smala sprickor i marken som var flera meter djupa. Vägen till området var totalförstörd och asfalten låg i stora kakor. Ljuslyktor var omkullvräkta och trädgårdarna totalförstörda.


Orsaken till katastrofen var bland annat att intensiva höstregn hade skapat ett extremt högt vattentryck i marken och på så sätt försämrat stabiliteten. Raset förflyttade ett område stort som 37 fotbollsplaner som på några sekunder gled mot Kvillebäckens dalgång. Även elnät, telenät, vatten- och avloppsledningar blev förstörda, vilket även drabbade många hushåll utanför själva rasområdet.

Efter katastrofen genomfördes flera åtgärder för att undvika fler ras i området. 

Tuveraset kom att leda till ett kraftigt ökat medvetande om risken för ras och skred i Sverige. Räddningsverket började kartlägga riskerna för liknande händelser i framtiden, ett arbete som fortfarande pågår.

I Surte inträffade ett jordskred 1950 då ett 24 hektar stort område kanade ut mot Göta älv. Fler än 30 hus förstördes och en person omkom. Över 450 familjer blev hemlösa.