Göteborgs politiker bestörta

1:45 min

Ännu är det för tidigt att säga hur Göteborg kommer att visa sitt stöd för offren i Paris.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hulthén är på resa och i hennes ställe säger vice gruppledare för Socialdemokraterna, Dario Espiga så här:
– Det är en attack mot det franska folket och mot världens demokratier. Det är värsta sortens terrorism. På måndag ska vi samlas för att se hur vi på bästa sätt uttrycker vårt stöd för den franska befolkningen, säger Dario Espiga.

Gruppledare för Folkpartiet i Göteborg, Helene Odenjung:
– Man blir helt bestört och väldigt sorgsen över att det kan hända. Jag känner starkt med alla anhöriga. Det är lite tidigt att spekulera i vad kommunen kan göra än så länge. Medmänskligheten är en viktig drivkraft. Det är viktigt att komma ihåg att försvara den, för de här terroristerna är ute efter att skrämma människor och det ska de inte lyckas med, säger Helene Odenjung.