Västtrafiks nya plan: Fler biljettkontroller

3:13 min

Tuffa hållplatskontroller ledde till att Västtrafik för några år sedan ändrade sitt arbetssätt. Men nu visar statistiken att det ekonomiskt sett varit ineffektivt.


Det senaste året har Västtrafik delat ut hälften så många tilläggsavgifter jämfört med förra året och det är ännu en del i en nedåtgående spiral. Sen 2011 har antalet tilläggsavgifter minskat från 24 000 till drygt 6 000 i år.

Därför funderar Västtrafik nu på att ändra arbetssätt och öka antalet biljettkontroller.

– Det är tråkigt att det finns personer som väljer att inte betala och som tar sig den rätten att åka på andras bekostnad. Det tycker vi inte är bra och det tycker inte våra kunder är bra, säger Maria Björner Brauer som är enhetschef för marknad och försäljning på Västtrafik.

För några år sen kritiserades Västtrafik hårt på grund av deras hållplatskontroller där hela vagnar hölls fast. Som en följd av det så ändrade man arbetssätt vilket har lett till att antalet hållplatskontroller sjunkit med 95 procent sen 2011.

Men det nya arbetssättet är ineffektivt. Enbart 1 av 250 resenärer åker fast utan biljett vid stickprovskontroller samtidigt som nästan 1 av 10 åker fast vid hållplatskontroller.

– Vi kan inte vara nöjda med det såklart. Vi vill att alla som åker ska betala men vi kommer fortsätta på den vägen som det redan är. Synlighet och trygghet för våra kunder är viktigt, säger Maria Björner Brauer.

I dagsläget så har Västtrafik mer eller mindre slopat hållplatskontrollerna och man arbetar mycket att kontrollanterna ska synas tydligt.

Tanken är att kontrollanterna ska vara en varningsflagg precis som fartkameror är för bilister. Det är också därför som man för en dialog med ett säkerhetsbolag om att placera ut fler kontrollanter och öka synligheten.

Men bland resenärerna så går fortfarande meningarna isär

– Det känns som att det borde finnas något bättre sätt att sköta det på för att det är lite obehagligt, säger Jakob Svensson, resenär.