Tyst minut för offren i Paris

2:14 min

Göteborgs stad höll idag en tyst minut för att hedra offren för terrordåden i Paris. Politiker och tjänstemän kom ut och stod tysta på trappan till Stadshuset klockan 12. 

I Göteborg vajar den svenska och franska flaggan på halv stång på stadens officiella flaggstänger vid Gustaf Adolfs torg.

Runtom i Europa hölls idag en tyst minut. I Sverige deltog bland annat regeringen och regeringskansliet liksom många kommuner.

Spårvagnar och bussar i Göteborg stod stilla vid hållplatserna vid 12-slaget och kommunens cirka 50 000 anställda var uppmanade att iaktta den tysta minuten ute i verksamheterna.