Gobigas på väg att stoppas

Oppositionen i Göteborgs kommunstyrelse fick idag igenom sitt yrkande om att avveckla Göteborg Energis projekt Gobigas. Efter omröstning vann oppositionens förslag med 7 röster mot 6.

Gobigas handlar om göra biogas från skogsavfall till bränsle till bilar. Ett mer hållbart bränsle än vad som används idag. Men projektet har blivit för dyrt enligt oppositionen som vill avsluta det.

Frågan ska även behandlas i kommunfullmäktige men om partilinjerna följs och dagens beslut i kommunstyrelsen står sig innebär det att Gobigas inte ska fortsätta utvecklas efter den experimentfas man är inne i nu.

I oppositionens yrkande ingår även att man ska hitta lämpliga sätt att avsluta första etappen av Gobigas, experimentfasen.