Flera svenskar som åkt till Syrien och till terrorstämplade grupper porträtterar sig själva med vapen. Foto: Ur rapporten
Flera svenskar som åkt till Syrien och till terrorstämplade grupper porträtterar sig själva med vapen.

Misstänkta förhörs i terrorrättegången

Under fredagen fortsatte rättegången med förhör av två män som står åtalade för terrorbrott alternativt folkrättsbrott och mord. Männen misstänks ha deltagit i två avrättningar av två män i Syrien våren 2013. 


De båda männen, 30- och 32-år gamla, nekar till brott. Under torsdagen la åklagaren fram sin bevisning som bland annat innehöll väldigt starka bilder och filmmaterial från avrättningarna. Rättegångsdag 2 ska alltså de båda misstänkta höras och vad gäller den 32-årige mannen säger dennes advokat, Lars Salkola att han är för sjuk för att kunna svara på några frågor. Lars Salkola själv planerar inte att ställa några frågor.

Simon Rissvik/reporter: Om drygt 15 minuter inleds dag två av rättegången där alltså två män står åtalade misstänkta för terrorbrott alternativt folkrättsbrott och mord. Under gårdagen la åklagaren fram sina bevis och bland dessa fanns ett antal filmklipp och bilder som visade hur avrättningarna av två män gått till. Åklagaren menar att de båda tilltalade, en 32-åring och en 30-åring, deltar aktivt i avrättningarna och har använt sig av Nationellt forensiskt centrum för att analysera bild och filmmaterialet. De båda männen nekar till brott.

08:53, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Den 32-årige mannen är rullstolsburen och enligt försvarsadvokaten Lars Salkola oförmögen att uttrycka sig eller förstå vad som sägs. "Han vet inte varför han är här" sa Salkola igår.

08:59, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Under dagen ska dessutom en person från SÄPO höras. Personen ska ha deltagit i förundersökningen.

09:03, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Under dagen ska dessutom en person från SÄPO höras. Personen ska ha deltagit i förundersökningen.

09:03, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Det är fortsatt stort medialt intresse med flera medier på plats.

09:05, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Vi är nu tillbaka i tingsrättens säkerhetssal, sal 4. Vi inväntar de tilltalade.

09:09, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Båda tilltalade är nu på plats. Den 32-årige mannen som är rullstolsburen och enligt advokaten mycket sjuk, får hjälp med att ta av sig jacka och halsduk.

09:13, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Den 30-årige tilltalades försvarsadvokat lägger nu fram sin sakframställan. Hon berättar om 30-åringens bakgrund. Han är uppväxt i Göteborg.

09:15, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Enligt försvarsadvokaten ska den 30-årige mannen har drivits till Syrien för att hjälpa människor på plats. Människor som drabbats av den syriska regimens våld mot den egna befolkningen.

09:20, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Han åkte till Turkiet 2012 och fortsatte in i Syrien samma år.

09:24, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringens försvarsadvokat visar nu bilder från samma USB-sticka som beslagtagits i den misstänktes hem. Samma USB-sticka som innehöll det filmmaterial som åklagaren använde sig av i sin bevisning.

09:31, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Det blir en fördröjning av försvarets sakframställan då de just nu upplever tekniska problem i visningen av bilder.

09:37, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Det försvaret vill visa med bilderna är att kläder och skor som den misstänkte 30-åringen ska ha använt även har använts av andra personer.

09:39, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Efter en kort paus pga tekniskt strul så är vi nu tillbaka i rättssalen. 30-åringens försvar fortsätter visa bilder.

10:05, 27 November 2015

Emil: Hur ser risken ut att 32-åringens sjukdomstillstånd påverkar eventuellt straff?

Simon Rissvik/reporter: Svårt att säga i nuläget. Åklagaren ska försöka förhöra honom men försvarsadvokaten menar att 32-åringen i princip är okontaktbar. Förvarsadvokaten har tidigare uttryckt att mannen inte borde åtalas, pga av sina skador han ådragit sig i Syrien.

10:07, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Åklagaren inleder nu förhör med den misstänkte 30-åringen.

10:08, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Vi hör den 30-årige mannen för första gången. Han berättar om varför han åkte till Syrien. Han säger att han upplevde situationen i Syrien, och det han läste och sett på nätet fick honom att åka ner dit. För att hjälpa till. Han pratar lugnt och sansat.

10:10, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Jag fick en fråga om jag kunde tänka mig att köra ner material, kläder och annat som kunde hjälpa till på plats" säger den 30-årige misstänkte mannen.

10:11, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-årige mannen ska ha förhörts av säkerhetspolisen redan på Landvetter flygplats innan han reste till Turkiet och senare Syrien. Det berättar han själv i förhöret med åklagaren.

10:17, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Jag kom till Syrien första gången i januari 2013" säger den 30-årige mannen. Han valde att åka till Syrien för att köra in flera typer av varor, sjukvårdsmaterial och generatorer bland annat.

10:22, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Jag har inte stridit i Syrien, aldrig" säger den misstänkte 30-årige mannen.

10:24, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Jag är inte med på filmen som visades igår, säger 30-åringen.

10:25, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Åklagaren visar nu en rad bilder på den misstänkte 30-åringen, poserandes med vapen och framför ett tungt beväpnat fordon. Han medger att det är han på bilderna men han har inte använt vapnen, säger han.

10:31, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Jag känner inte honom" säger den 30-årige mannen om den andre tilltalade, 32-åringen.

10:33, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 32-åringen, som alltså är skadad av striderna i Syrien, sitter lugnt i rättsalen och reagerar inte nämnvärt på något som händer.

10:36, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Nu visas nytt filmmaterial där strider pågår, den 30-årige mannen syns och hörs på filmerna där han kommenterar vad som händer i närheten. Flera svenska röster hörs på filmerna.

10:40, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen medger att han är med på filmerna men han har inte deltagit i någon strid, säger han.

10:43, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Domaren ber den tilltalade 30-åringen att sluta ställa motfrågor till åklagaren. Han har upprepat frågan "Har du sett mig skjuta?"

10:44, 27 November 2015

Andreas: HUr är förhöret? Lugnt? Hätskt?

Simon Rissvik/reporter: Det är relativt lugnt, 30-åringen pratar mycket och försöker beskriva varför han syns på flera bilder poserandes med vapen. Han har dock blivit tillsagd av domaren att inte ställa motfrågor och hålla sig till att svara på frågorna från åklagaren.

10:48, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Försvarsadvokaten ställer nu frågor till sin klient, den 30-årige mannen. Mannen berättar att han åkte till Syrien för att hjälpa till. "Jag har sett mycket värre saker på plats än det som visades på filmerna igår" säger 30-åringen.

10:51, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen beskriver att han sett mycket hemska saker i Syrien. Mycket död och lidande.

10:52, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Om jag hade varit jihadist så hade jag väl dödat alla de amerikaner och läkare, även svenska läkare, som jag träffat i Syrien!?" säger den 30-årige mannen.

10:54, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen är tydligt upprörd just nu.

10:55, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen förklarar att han poserade med vapnen för att det var häftigt.

11:00, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen är väldigt upprörd när han förklarar varför USB-stickan med filmerna fanns hemma hos honom. Han säger att någon annan lagt in filmerna på USB-stickan.

11:07, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen blir tyst och börjar gråta när han pratar om sin familj och sin mamma, som inte ska ha vetat att han var i Syrien. Han harklar sig och får pausa flera gånger. Han har väldigt svårt att prata just nu.

11:08, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Min familj visste aldrig att jag var i Syrien", säger 30-åringen.

11:09, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen åkte hem till Sverige i samband med att hans pappa gått bort.

11:11, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Under första året hemma i Sverige igen kände jag mig konstig, jag var inte mig själv" säger den 30-årige mannen om hur det var att komma hem till Sverige igen. Han ska ha återgått till vardagen och jobbat.

11:14, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Nu ställer domaren en rad frågor till den tilltalade, han undrar hur han har tagit bilderna. Den 30-årige mannen säger att det är flera olika telefoner och kameror som han använt, men han vet inte hur allt material hamnat på samma USB-sticka.

11:16, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: På flera bilder syns den 30-årige mannen peka med ett finger upp i luften. Åklagaren frågar varför. Han svarar att det är en typ av trosbekännelse.

11:22, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Åklagaren frågar varför 30-åringen poserar framför flera flaggor som är symboler för diverse terrororganisationer. Han svarar att han inte vet vad flaggorna står för.

11:25, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: 30-åringen är uppjagad. Åklagaren ber honom att lugna ner sig. Han uttrycker att han behandlats illa i häktet.

11:27, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: "Det räcker nu" säger domaren till 30-åringen som uppjagat berättar om hur han behandlats i häktet och flera gånger avbryter åklagaren.

11:29, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Förhöret med 30-åringen är avslutat och nu är det lunchpaus fram till klockan 12.45.

11:31, 27 November 2015

Undrar: Är 30-åringen häktad? För 32-åringen är väl inte det?

Simon Rissvik/reporter: 30 -åringen har suttit häktad sen i somras. 32-åringen har efter att ha överklagat häktningsbeslutet befunnit sig i Göteborg med reseförbud.

12:45, 27 November 2015

Patrik Nilsson: Hej, har du fått särskilt tillstånd från rätten att livetwittra från rättssalen eller får alla göra det?

Simon Rissvik/reporter: De flesta medierna på plats rapporterar live från rättsalen. Så vitt jag vet krävs inget tillstånd.

12:46, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Då var vi tillbaka i säkerhetssalen. Förhöret fortsätter med den 30-årige mannen och åklagaren visar ytterligare bilder för att styrka att mannen har deltagit i strid. Hon visar bilder där han poserar "klädd för strid" med stridssele för ammunition och knäskydd på byxorna. Han svarar att det är för bildernas skull, det ser "fräckare ut" säger han.

12:56, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Nu ska åklagaren försöka höra den 32-årige mannen. Mannens advokat förklarar för 32-åringen vad som kommer ske.

13:00, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Hon frågar om han varit i Syrien. Han skakar på huvudet och säger nej.

13:01, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Åklagaren frågar om 32-åringen känner 30-åringen. Han svarar att det gör han.

13:02, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Han svarar bara ja eller nej på alla frågor.

13:03, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Åklagaren ställer inga fler frågor. Det är ingen idé menar hon. Mannen har alltså en skada som han ska ha ådragit sig i Syrien. Han är rullstolsburen och har under rättegången knappt uttryckt något, vare sig tal eller reaktioner.

13:04, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Nu kallas ett vittne. En person som arbetar som analytiker för SÄPO. Han jobbar specifikt med kontraterrorism. Han har kallats som vittne då han ska vara expert på läget i Syrien. Och han beskriver nu detta.

13:07, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: SÄPOs analytiker berättar alltså nu om hur krisen i Syrien uppstått och utvecklats och hur de olika terrororganisationer aktiva i området har uppstått. Han berättar nu specifikt om den grupp som 32-åringen och 30-åringen misstänkts tillhört.

13:10, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Gruppen ska ha som mål att införa sharialagar i Syrien, berättar vittnet. Målet ska nås genom våldsam, beväpnad jihad.

13:12, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Analytikern berättar nu om den specifika plats där avrättningarna tagit plats. Han beskriver området som visas på en karta. Industriområdet där man tror att avrättingarna tagit plats ligger i utkanten av staden Aleppo i Syrien.

13:14, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Han beskriver ett anfall mot industriområdet som ska ha skett under samma tidpunkt som själva avrättningen. Han menar att 30-åringen uttrycker på filmaterialet att man ska attackera olika mål i det här området. Det här ska alltså koppla 30-åringen ytterligare till strider i området, menar analytikern från SÄPO.

13:19, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Avrättningarna ska ha skett på detta industriområde, menar analytikern. Strax efter det att området tagits över av den terrorgrupp som åklagaren menar att de båda misstänkta männen ska tillhöra.

13:22, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Analytikern menar att flera saker som sägs på filmerna går att koppla till området.

13:23, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Enligt analytikern har man kunnat fastställa de olika datumen för händelserna genom medierapportering och filmer som terrorgruppen själv lagt ut på youtube.

13:26, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: I förundersökningen har man kartlagt de olika byggnader som finns på filmmaterialet från avrättningarna. På så sätt har man säkerställt var avrättningen tagit plats.

13:28, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Under vittnets genomgång börjar den 32-årige mannen att gråta. Han håller för ansiktet och får papper att torka sig med.

13:35, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: SÄPOs analytiker menar att morden på filmerna har regisserats. Regisserats för de som filmar och dokumenterar avrättningarna.

13:39, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Analytikern menar att filmerna har gjorts med målet att sprida budskapet som förs fram i de tal som flera män håller strax innan avrättningarna sker. Budskapet ska vara ett hot mot alla "otrogna".

13:47, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Analytikern säger att det här är ett vanligt sätt för de här grupperna att filma på, det är viktigt att filma för att dokumentera och sprida det man gör. Det kan också ses som en trofé som man sparar. "Det finns otäckt många sådana här filmer", säger han.

13:52, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Det framgår nu att den 32-årige mannen skadat sig allvarligt efter att ha blivit skjuten i huvudet i Turkiet. Han ska ha svårt att minnas. Han drabbas då och då av epilepsianfall och är förlamad i hela högersidan. Enligt advokaten saknar han delar av skallbenet.

14:12, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Därmed avslutas dagens förhandlingar. Pläderingen planeras på måndag klockan 13.

14:14, 27 November 2015

Simon Rissvik/reporter: Jag som rapporterat tackar för mig.

14:14, 27 November 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".