Spermabristen blir akut för Sahlgrenska

1:35 min

Det kommer bli brist på sperma som kan användas till insemination och provrörsbefruktning för de ensamstående kvinnor som vill skaffa barn själva genom svensk sjukvård.

Främst för att donatorerna nu måste godkänna att deras sperma kan gå till den nya gruppen föräldrar, det menar Ann Thurin Kjellberg som är överläkare på Reproduktionsmedicinska mottagningen på Sahlgrenska.

- Det största problemet är om våra donatorer inte kan tänka sig det här och vi får slänga en massa material. Vi kan inte ha olika sorters donatorer till olika saker.

Det som är nytt med den lagen som gör att kvinnor som vill skaffa barn på egen hand är att dom nu blir den enda rättsliga föräldern till sitt barn, och det kommer inte längre stå fader okänd. Dock ska barnet när hen fyller arton fortfarande ha rätt till att ta reda på sitt genetiska ursprung.

När man 2003 genomförde att lesbiska par skulle få insemination fick män självmant höra av sig om de ville dra tillbaka sin sperma donation, men nu ska alltså männen kontaktas per brev där de ska godkänna. Elida Kindh, frivilligt ensamstående mamma och aktiv i föreningen Femmis som varit drivande den nya lagen.

- Det konstiga är att man gjorde inte det när man drev igenom det för lesbiska par. Då fick man höra av sig själv för att dra tillbaka donationen om man kände att man inte samtyckte med att ens spermier eventuellt skulle användas till dessa par. Man hade kunna göra så nu också, det hade gjort det betydligt mycket lättare, säger Elida Kindh

Socialstyrelsen tror att nu när ensamstående kvinnor kan börja söka befruktnings assistans så kommer det behövas över 300 nya spermadonatorer i landet. Men problemet i Göteborg är just nu inte bristen på personer som vill donera, utan brist på personal som ska ta emot donationerna, och på Sahlgrenska så kan man högst hantera de antalet man har nu, med cirka 20 spermadonatorer per år, menar Ann Thurin Kjellberg.

- Om det ringde 40 män som vill bli donatorer en dag som ville bli donatorer så skulle vi inte ha någon chans att ta hand om dom allihop. Vi har inte barnmorskor, laboratoriepersonal och läkare nog till det