Kollektivtrafiken stannade mitt på dagen

Klockan 12 idag stannade alla bussar och spårvagnar i Göteborg och i hela landet. De stod stilla i två minuter och det var en manifestation som fackförbunden SEKO och Kommunal genomförde för att rikta uppmärksamheten mot förhållandena för dom anställda och resenärerna i kollektivtrafiken. 

I högtalarna på hållplatserna i stan berättade trafikledningen varför spårvagnarna stod stilla.