Skatteverket: Alternativet hade varit sämre

3:08 min

Enligt Skatteverket, som nu preliminärt sagt ja till det ackordsförslag som lagts fram, är det troligt att det kommer att komma in nya pengar i koncernen Stampen.

– Det stod redan i ansökan och det stod i konstruktionsplanerna att man har för avsikt att skaffa nytt kapital, säger skatteombud Dennis Abrahamsson.

Han menar att alternativet till att besluta att preliminärt godkänna ackordserbjudandet från Stampen var det mest lönsamma alternativet.
– I en samlad bedömning har vi kommit fram till att ackordsförslaget bedöms ekonomiskt fördelaktigt.