Båtvarv hyr ut båtplatser utan tillstånd

En kommunal parkeringsplats vid Stora Amundön i Brottkärr används som en uppställningsplats för fritidsbåtar utan något tillstånd.

Ett båtvarv hyr ut uppställningsplatser utan att vare sig ha bygglov eller arrendeavtal med kommunen.

Verksamheten har pågått i snart tjugo år.

Men trots att de närboende vid flera tillfällen har påtalat det hela för fastighetskontoret så har inga åtgärder vidtagits för att stoppa den olovliga verksamheten.

Fastighetskontoret har nu gett Park och Naturförvaltningen i uppdrag att träffa ett arrendeavtal med Kindes Båtvarv. I det avtalet skall också tidigare hyror regleras.

Radio Göteborg har också varit i kontakt med båtvarvet, och enligt vd:n, Peter Kinde, finns det en gammal överenskommelse med kommunen att varvet till exempel underhåller parkeringsplatsen både sommar- och vintertid.