Göteborgare värsta nedskräparna vid återvinningen

147 personer som dumpat skräp på återvinningsstationer i stan har polisanmälts av Förpacknings- & tidningsinsamlingen.

Göteborgarna har flest polisanmälningar för nedskräpning på sig i landet.

Sedan 2001 arbetar sopspanare med att fotografera misstänkta sopdumpare och ta stickprover för att kunna ta reda på vilka som gör sig skyldiga till nedskräpning.

Hittills har sopspaningen i landet lett till 14 domar i tingsrätt och 53 strafförelägganden.

Sopdumpning ger dagsböter.

Det är främst villaägare som syndar för de har pengar att tjänar på att lämna skräp på återvinningsstationer.