Framtidstro på nedbrunnet ytbehandlingsföretag

Ett par månaden efter rökgasexplosionen som brände ner ytbehandlingsföretaget Provexa i Alelyckan ser företagets vd Anders Skalski framtiden an med tillförsikt.

15 av 38 anställda har visserligen sagts upp men de arbetar ännu kvar och Skalski säger till Radio Göteborg att han upplever ett starkt stöd och lojalitet från anställda, kunder och myndigheter.

Försäkringen täcker inte förstörda värden på 200 miljoner kronor när produktionslokalen, full med kemikalier, brann upp.

Idag pågår viss produktion i byggnaden intill den som brann.