Sista mucken på Amf4

Idag var en historisk dag i Göteborg. För sista gången var det utryckning för en kull med omkring 300 värnpliktiga och 100 befäl, på Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.

Föregångaren, KA4, organiserades 1942, mitt under andra världskriget då politikerna ansåg att försvaret av västkusten och Göteborg behövde stärkas.

Det senaste försvarsbeslutet innebar ju att Amf4, liksom helikopterskvadronen på Säve, ska läggas ned.

Formellt upphör amfibieregemnetet sin verksamhet i september, men i och med att sista kullen värnpliktiga nu muckar slutar även personalen.

I september byggs den nya organisationen upp på regementsområdet vid Käringberget dit bland annat Försvarets Sjukvårdscentrum flyttas från Karlstad. Ett bevakningsbåtkompani med ett 30-tal anställda från Berga blir också kvar.