Integrationsmentorer utbildas i Göteborg

Integrationsmentor är ett nytt begrepp, när det gäller att integrera flyktingar och det svenska samhället. Tidigare fanns kulturtolkar, men nu har Västra Götalandsregionen, tillsammans med högskolan i Borås och olika folkhögskolor, startat en högskoleutbildning för integrationsmentorer.

Universitetslektor Geza Nagy i Angered är initiativtagare och lärare på utbildningen. En kull på 18 integrationsmentorer är färdigutbildade och till hösten startar nästa utbildning.