Skolgymnastiken styrs av lagidrotterna

Det är utomstående intressenter, som föreningslivet och riksidrottsförbundet, som i praktiken bestämmer innehållet i skolgymnastiken. Det visar en studie.

I läro- och kursplanerna för skolgympan har det under de senaste decenierna klart slagits fast att skolidrotten ska innehålla ett brett spektrum av idrottsaktiviteter, men i den praktiska vardagen har detta sällan fått lysa igenom.

Olika bollidrotter, friidrott, gymnastik och fysiks träning dominerar, trots att läroplanen slår fast att många fler aktiviteter än dessa ska finnas med.

Idrottsforskaren Björn Sandahl vid Stockholms Universitet anser att idrottsvärlden utanför skolan istället sätter dagordningen.

Idrottslärarna kommer oftast från föreningslivet och då inte sällan från lagidrotterna. De tar med sig sina favoritidrotter till skolorna.

Dessutom är sedan många år skolornas lokaler för idrott utformade efter de traditionella idrotterna.

Riksidrottsförbundets agerande har varit mer i det dolda, man har agerat efter principen ”får våra största idrotter plats på skolan så är vi mer än nöjda”.

Även eleverna påverkar indirekt denna cementering av ett fåtal idrottsaktiviteter, Björn Sandahl menar att mycket av skolidrotten anpassas efter de redan på fritiden idrottsaktiva...elever som då inte sällan spelar fotboll, handboll, basket eller ishockey.