Tomtkö på nätet lockar spekulanter

Den kommunala tomtkön på nätet lockar allt fler göteborgare. 140 personer har anmält sig till till kön sedan nya regler för kön infördes den 20 juni.

Tidigare betalade de tomtsökande ett engångsbelopp på 2 000 kronor för att få stå i kön. De nya reglerna innebär att man nu i stället betalar 400 kronor om året för att behålla sin plats i kön.

Tomterna som nu annonseras blir tillgängliga tidigast i höst och flest tomter finns i Torslanda och Lärjedalen.

För närvarande är det 1754 personer som står i den kommunala tomtkön.