Ingen ny sjöförklaring om Scandinavian Star

Tingsrätten i Göteborg avslog idag en begäran om ny sjöförklaring gällande branden på färjan Scandinavian Star i april 1990.

Sjöförklaringen hade begärts av fartygets befälhavare. Han påpekade bland annat att den sjöförklaring som hölls vid en domstol i Köpenhamn var bristfällig och att nya fakta framkommit.

Tingsrätten konstaterar att när sjöförklaring redan hållits i ett annat land, kan bara Sjöfartsverket förordna att en ny ska hållas i Sverige.

I branden på väg mellan Oslo och Köpenhamn antas 158 personer ha omkommit.

TT