Specialiserad Högsboanstalt ska få missbrukare drogfria

Till hösten ska Högsboanstalten i Göteborg specialisera sig på dömda med missbruksproblem.

Dagens 45 behandlingsplatser utökas till 83 där man ska arbeta med kongitiv beteendeterapi för att brya skamliga tankemönster och drogvanor.

Efter avslutat straff ska den frigivne slussas ut till vardagslivet på ett mjukt sätt, är det tänkt.

Däremot blir det ingen hjälp till egen lägenhet.

Högsboanstalten blir en av sju fängelser i landet som särskilt arbetar med missbrukande brottlingar.