Stor risk för bränder

Det är just nu extremt torrt i våra marker och Räddningstjänsten befarar att det snart kan uppstå en större skogsbrand som kan få svåra konsekvenser. Därför råder det eldningsförbud sedan några dagar tillbaka, och dessutom vädjar nu räddningstjänsten i Göteborg till allmänheten att vara ytterst försiktig när man är ute i skog och mark.

Tidigare idag så har det brunnit i markerna utanför Ucklum och två större skogsbränder har också rasat i Dalsland.