Gudrun och klortåg sinkade tågresenärerna

Det är framförallt förseningar och inställda turer som Västtrafiks resenärer har åsikter om när de kommer med sina synpunkter. Och hittills det här året har närmare 12 000 hört av sig i Göteborgsområdet. De flesta har tyckt till om pendeltågen mellan Göteborg-Kungsbacka och Göteborg-Alingsås.

Att resenärerna är missnöjda med förseningarna och de inställda turerna är inte alls förvånande, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande. För det finns två orsaker.

Först kom orkanen Gudrun som ställde till det, det tog lång tid att röja undan nedfallna träd och så prioriterades godståg före persontåg. Sedan kom olyckan med klortåget som spårade ur norr om Kungsbacka och drabbade resenärerna mellan Kungsbacka och Göteborg under drygt två veckor.

- Olyckor av den här typen är ju svåra att förebygga, men vi har fortlöpande diskussioner med både SJ som kör tågen och med Banverket för att komma tillrätta med andra typer av stopp i trafiken och förbättra informationen, säger Attila Ungvari, affärsområdeschef för Göteborg.