Kampanj för etisk handel

Konsumentnämnden vill göra göteborgarna mer medvetna om hur deras köpvanor påverkar vilkoren för människor i fattiga länder och vid årsskiftet kommer Konsument Göteborg att genomföra en kampanj om etisk konsumtion.

Ett av syftena är att uppmuntra konsumenter att handla mer av de ”rättvisemärkta” varorna som redan finns i handeln.

Inspirationen till kampanjen om rättvis handel kommer från Storbritannien där det redan idag finns flera så kallade Fair-tradestäder. Och nu vill man att Göteborg ska blir den första Fair-tradestaden i Sverige.