Tvångsingripanden ökar

Socialtjänstens tvångsingripanden mot barn och unga har ökat kraftigt. Förra året akutomhändertogs nästan 40% fler barn och ungdomar än under 1999. Det framgår av Socialstyrelsens senaste statistik.
Den stora ökningen märks nu också på polisstationer i Västra Götaland.

Polisen får allt oftare rycka ut och hjälpa Socialtjänsten att verkställa domar enligt LVU (Lagen om vård av unga), säger polisinspektör Birger Knutsson i Alingsås till Västekot.
Biger Knuttsson ser att socialtjänstens tvångsingripanden mot unga har ökat i Alingsås och han säger att det är likadant på andra håll i Västra Götaland.
Vad det beror på vet han inte säkert men neddraggningar inom ungdomspsykiatrin och växande missbruksproblem bland unga kan ha bidragit till det ökade antalet tvångsingripanden.