Personal flyr hemsjukvården

Omorganisationen av hemsjukvården på Hisingen har lett till att 16 anställda valt att säga upp sig.

Personalen har farhågor att vårdkvalitén kommer att försämras och att kompetensen i dagens vårdteam splittras.

Det är i början av nästa år som den idag centraliserade hemsjukvården ska fördelas på respektive stadsdel istället.