Mamma: Skolstress skapar hemmasittare

4:19 min

Omkring 20000 eller 2% av alla elever i Sverige uppskattas ha problem med ofrivillig frånvaro - så kallade hemmasittare. Cecilia Fyrevik är mamma till två barn som har problem med ofrivillig frånvaro; och hon är inte ensam.

– Det handlar egentligen inte så mycket om att de inte vill utan de klarar inte av att bli bemötta och få den hjälp de behöver för att kunna vara i skolan. De får väldigt mycket krav på sig från skolan att ha förståelse för alla de andra ordinära barnen. Men de får ingen förståelse för sina egna svårigheter, menar Cecilia Fyrevik.


Under eftermiddagen den sjätte februari hålls ett seminarium här i Göteborg där bland annat Ylva Larsson, psykolog på barnneuropsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar i diskussionerna. Förutom att prata om själva ämnet ser hon även en problematik i att använda ord som hemmasittare.

– Det är ju ett problematiskt begrepp därför att det lägger fokus på eleven som problembärare helt och hållet. Och det är inte riktigt så det är. Det är ju inte som att de sitter hemma och myser direkt. Utan de klarar av skolan som de blivit tilldelade.

Ofta lyfts skolan fram som ansvarig och där resurserna bör läggas in. Men samtidigt är det inte så enkelt som att säga att skolan måste anstränga sig mer, tycker Ylva Larsson:

-Ofta pratar man om vem som är ansvarig. Men man kan inte lägga ansvar på någon - man måste ta ett ansvar.

Gunilla Lundgren är med och arrangerar hela seminariet instämmer i Ylva Larssons kommentarer och hon tycker att lösningen är ett ökat samarbete - på alla nivåer.

– Skolfrånvaron ökar om man inte får till ett bra samarbete och minskar om man har ett bra samarbete. Och alla aktörer runt om eleven, familjen, socialtjänsten, vården, skolan, måste samarbeta. Men det som ofta händer är att föräldern får sitta i mitten som en samordnare. Föräldern har ju känslor, den vill bara sitt barns bästa men orkar till slut inte. Och då fallerar allt ihop. Så vad som behövs är en samordnare för eleven som kan hjälpa till säger Gunilla Lundgren, medarangör av seminariet "hemmasittare".