Socialtjänsten kan betala svarthyror

2:09 min

Enligt Boverket uppger hyresvärdar i Göteborg att socialtjänsten står för hyran vid dyra svartkontrakt. Socialtjänsten ser problemet men menar att man ingenting kan göra trots att andra kommuner skärpt kontrollerna.

– Man upplever att socialtjänsten underbygger svartmarknaden och då tycker hyresvärdarna att socialtjänsten borde kunna slå larm när de ser personer med oriktiga hyreskontrakt, säger Micael Nilsson är utredare på Boverket.

På Stadsledningskontoret i Göteborg känner man till problematiken kring att socialtjänsten står för hyran vid svartkontrakt, men menar att det är svårt att göra någonting åt. Något som Göteborg Direkt var först med att rapportera.

– Naturligtvis ska inte allmänna medel gå till orätta händer, säger Lena Lundin på Stadsledningskontoret.

I Södertälje kommun har man däremot valt en annan linje. Där bestämde de 2015 att andrahandsgästerna måste kunna visa att förstahandsgästerna inte bryter mot reglerna.

– Det är en ny situation för socialtjänsten att man gör på det här sättet och det handlar om att vi ställer krav på den enskilde och man är noggrann med att ta reda på var folk bor och att den som hyr ut ställer rimliga krav, säger Anna Flinck, områdeschef på sociala omsorgskontoret i Södertälje. 

Men i Göteborg har man bestämt att inte göra på samma sätt, beslut som vilar på stöd från Göteborgs stadsjurister och Socialstyrelsen.

– Vi bedömer att vi inte kan kräva att de har godkända andrahandskontrakt, säger Lena Lundin på Stadsledningskontoret.

Moderate Jonas Ransgård menar att det är direkt stötande. 

– Om man har ett förstahandskontrakt så kräver vi ju att man har det till hands för att kunna ge bidrag. Det verkar ju helt orimligt att det skulle vara lägre krav när man har ett andrahandskontrakt, säger han till P4 Göteborg. 

Även Jahja Zeqiraj från Socialdemokraterna är enig om att man måste ställa högre krav:

 – Om andra kommuner i Sverige kan ställa de här kraven så är det uppenbarligen lagligt att göra det.