Så räknar man ut priset på djur och natur

6:50 min

Allt fler företag vill sätta ett pris på naturen. Nu tar en svensk forskare fram en internationell standard för hur man räknar ut värdet på exempelvis tillgång till rent vatten.

Kritikerna varnar för konsekvenserna, men Bengt Steen, forskare vid Chalmers universitet i Göteborg, som leder arbetet, säger att en prislapp gör det möjligt för företag att göra miljöhänsyn till en del av företagandet.

Därför har han tagit fram en egen prislista på naturen och påbörjat arbetet med att ta fram en internationell standard för hur man ska räkna.

– En euro per kilo kan det vara värt att ha fisken i vattnet. Det betyder att om du släpper ut för mycket svaveldioxid så att det blir försurade sjöar, då blir tillväxten av fisk mindre, och då tappar man ett värde.

Ett annat värde där en prislista på naturen kan vara aktuell är vad det är värt att ett visst antal rovdjur finns kvar i skogarna.

Det finns en FN-princip som går ut på att den som förorenar är den som betalar.

Alla som skadar miljön riskerar därför att få betala skatter och avgifter.

Något som motiverar företag som Volvo och Akzonobel att se över sin miljöpåverkan i kronor och ören redan nu.

– Det är flera tusen olika formler som är inblandade. Det har visat sig väldigt svårt att beskriva vad de står för, säger Bengt Steen.

– Det är lätt att säga att ett ton koldioxid motsvarar 150 euro i skadekostnader, men att förklara hur man har räknat ut det tar väldigt lång tid, och där behöver man en form av språk för att klara av det fortsätter Bengt Steen.

Samtidigt som allt fler företag och länder försöker sätta ett pris på naturen, så är det ett problem att det saknas en standard för hur man ska räkna.

Med grund i sin prislista leder Bengt Steen därför arbetet med att ta fram en internationell så kallad ISO-standard för hur det ska gå till.

Och när den är klar om drygt ett år så kommer det att göra det lättare för fler företag och forskare att räkna på naturen.

– Den är direkt användbar då, och kommer antagligen att leda till att man får datorprogram, mjukvara, för att räkna med det här, säger Bengt Steen.

Men Thomas Hahn som är forskare i ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet är kluven inför att allt fler vill prissätta naturen.

Thomas Hahn säger att det är bra att företag har börjat se över hur de påverkar miljön, men varnar för att det finns risker.

– Risken är dels att man tror att man har en fullgod prislapp, att så här mycket är det värt. Och är det inte värre än så, så kanske man tar den kostnaden.

– Men det är saker som inte går att jämföra. Priser för mineral och priser för att vi kanske för all framtid förstör grundvatten och biotoper.