Drogpåverkade ungdomar skickades på studieresa

2:42 min

Två ungdomar från Kungälv skickades på en studieresa utomlands trots att de var drogpåverkade. Det framgår i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutet fattades mot socialförvaltningens uttryckliga rekommendation.

Enligt Maria Andersson, tillförordnad kommunchef i Kungälv, kan ungdomarna ha farit illa på grund av beslutet.

– De befann sig i något slags behandlingsprogram som blev stört helt enkelt när de gjorde den resan. Det är därför anmälan är gjord för att ta reda på det om man avbröt det åtgärdsprogram som fanns, säger hon.

Studieresan var en del av det uppmärksammade Toleransprojektet och gick till Polen och båda ungdomarna var inskrivna hos socialtjänsten i Kungälv.

I den Lex Sarah-anmälan som kommunen nu gjort till IVO framgår att ungdomarna var drogpåverkade vid avresa och skickades hem två dagar efter att resan hade börjat efter att ha misskött sig och skapat oro i gruppen.

Enligt anmälan ska drogberoendet för en av ungdomarna, så här i efterhand, ha eskalerat. För den andra ungdomen är kontakten med socialtjänsten helt bruten.

I anmälan kan man också läsa att trots socialförvaltningen uttryckligen hade avrått från att ungdomarna skulle få följa med så fattades ändå, trots ungdomarnas drogpåverkan, beslutet av dåvarande socialchefen Jonas Arngården.

 – Det fanns olika åsikter och det fanns olika bedömningar. Och kontakten med både eleverna och med deras föräldrar, säger Jonas Arngården till P4 Göteborg.

Hur kan man från början kan ta beslutet att skicka ungdomar som är drogpåverkade på den här typen av resa?

 – Så var ju inte beslutet, beslutet var inte att skicka drogpåverkade ungdomar på resa.

Hur resonerade ni kring detta?

– Jag har svårt att gå in på det eftersom det då blir individuella detaljer som jag inte kan gå in på.

 Var det rätt beslut?

 – Med facit i hand så är det klart att vi inte skulle ha fattat det beslutet. I och med att det inte fungerade på resan.

Ungdomarnas deltagande i resan var inte självklar. Dagarna innan avresa fick ungdomarna och deras familjer besked om att de inte skulle få åka med. Föräldrarna blev upprörda och det var efter samtal med dem som beslutet togs att de skulle få följa med. 

– De hade blivit lovade och vi ville att de skulle få följa med. Så här i efterhand var det kanske fel. Men kommunen velade och vi är kritiska till att de inte höll en konsekvent linje från början, som att ha nolltolerans mot droger och alkohol, säger den ena ungdomens pappa till P4 Göteborg.

Enligt tillförordnad kommunchef Maria Andersson är det nolltolerans som gäller vad gäller droger och alkohol på skolresor.

 – Absolut, det är det i alla våra verksamheter, nolltolerans som gäller.

Hur kunde då detta hända?

 – Ja, det är den frågan man behöver ställa sig i den här utredningen när vi har facit i hand. Då behöver vi vänta och vrida på vad vi gjorde för fel och vad vi behöver tänka på fortsättningsvis, säger Maria Andersson.