Patienter med psykosjukdomar styr mer över sin vård

0:57 min

På Högsbo sjukhus, avdelning 607 , har patienter med psykossjukdom möjlighet att själv lägga in sig för vård.

 Det kan de göra när de känner att verkligheten börjar bli förvriden och de får allt svårare att klara vardagen.

12 patienter ha tecknat kontrakt med psykosavdelningen som håller en av de åtta sängarna lediga för dem när de blir sämre.

Pia Björklund lever sedan länge med en psykossjukdom och lägger in sig ibland

– Det har funkat jättebra och jag har kunnat komma in inom bara något dygn, oftast. Då har de fångat upp mig i ett tidigt stadium och då har det klingat av snabbare.

När känner du att det är dags att lägga in sig?

– Det är när ångesten ökar och jag inte riktigt behärskar vardagen , att laga mat och sköta mig.    Då behöver jag det extra stöd som jag får av personalen på avdelningen.

Pia Björklund  prata med en läkare och förklara hur hon måst. Hon kan ligga inne fem dagar för att få struktur på livet

Avdelningen ger även öppenvård och erbjuder även avancerad psykiatri i hemmet.

- Syftet är främst att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och ha mer inflytande över sin egen hälsa, säger enhetschefen Ingrid Rogenfelt

Man ger alltså patienterna ansvar över sitt eget liv på ett annat sätt än man tidigare gjort med psykospatienter?

– Ja, det här är patienter som ofta inte alls har haft makt över sitt liv och även tvångsvårdats och tvingats till olika saker, säger hon. Ändå har det visat sig att antalet vårddagar ändå minskar.

På Högsbo har patienterna med kontrakt valt att lägga in sig oftare men under kortare tider. Däremot vet man ännu inte om självvald inläggning minskatr tvångsvården. 

Patienterna har valt att lägga in sig oftare men under kortare tid. Än vet man inte om tvångsvården minskat.