Tusentals glömda gravar - kyrkan söker anhöriga

2:23 min

På Göteborgs kyrkogårdar finns flera tusen glömda gravar som inte tycks ha några anhöriga som besöker dem eller tar hand om dem. Svenska kyrkan försöker nu mer aktivt få tag på anhöriga.

Vid vissa av gravarna på Stampens kyrkogård i Göteborg sitter det små skyltar som uppmanar anhöriga att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Det finns nämligen flera tusen glömda gravar på Göteborgs kyrkogårdar – och platsen behövs.

– Man ser ju att graven inte är besökt och där kommer rutinen in att söka gravrättsinnehavare, det är ju ett effektivt sätt att använda all vår mark, säger Marie Louise Nord, planeringsingenjör på Svenska kyrkan.

För om kyrkan inte får tag på någon gravrättsinnehavare, så kan platsen bli någon annans.

Oftast rör det sig då om urngravar, eftersom man inte har plats för en ny kistgrav ovanpå den gamla. Samtidigt råder det brist på just kistgravar.

– Det ska alltid passera 25 år, och vi gravsätter aldrig i samma skikt och då främst urnor. Men på grund av invandring och inflyttning behöver vi kistgravar och där söker vi med ljus och lykta efter mark, säger Marie Louise Nord.

Det finns också gravar som anses ha ett så stort kulturhistoriskt värde att de inte upplåts till nya personer.

De vårdas istället av kyrkogårdsförvaltningen och det finns idag flera hundra så kallade kulturgravar runt om på Göteborgs kyrkogårdar.

– Vi har redan många gravar att förvalta, vi har nästan tusen kulturgravar, men man kan inte motivera att förvalta så många på begravningsavgift utan vi måste ju såklart använda våra kyrkogårdar, säger Marie Louise Nord.