Bristande kontroll av IS-återvändare

1:31 min

Nordöstra Göteborg anses vara ett av områden som flest svenska IS-krigare rest ifrån. Men hur många som återvänt vet man inte.

– Hur många som har återvänt har man från stadsdelen och staden ingen aning om. Vi har kontakt med två till tre stycken, säger Arne Wiik, sektorschef för individ och familjeomsorg i Angered.

Få så kallade IS-återvändare har sökt sig till socialtjänsten, konstaterar han. För den som självmant kontaktar stadsdelen väntar samtal med socialsekreterare.

– Att träffa någon, får stöttning tillbaka och inordna sig i ett svenskt system. Ofta handlar det om samtal, säger Anders Wiik. 

När terrorgruppen islamiska staten 2014 utropade kalifatet såg säkerhetspolisen en kraftig ökning av antalet svenskar som reste till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Av runt 300 resande beräknas nära hälften ha återvänt till Sverige.

Säpo säger till P4 Göteborg att man har som ambition att förhöra alla återvändare när de kommer till Sverige, med det finns inga krav på att IS-återvändare ska kontakta svenska myndigheter.

Då det sällan finns bevis för att personerna begått brott är all kontakt med svenska myndigheter frivillig. Något som terrorforskaren Magnus Ranstorp är mycket kritisk till.

– Det är oroväckande. När säkerhetspolisen som ska vara den sista instansen blir den första och enda, säger Magnus Ranstorp.

Ranstorp ser stora risker med att återvändande IS-krigare inte har någon kontakt med svenska myndigheter.

– De kan återvända till gamla radikala miljöer i Göteborg. Där blir de rockstjärna och får en veteranstatus. De kan påverka radikaliseringen och miljön, säger Magnus Ranstorp.