Polisen slutar omhänderta djur

1:18 min

Snart kommer inte längre polisen att ansvara för att omhänderta och sälja djur som farit illa. I juni 2018 tar landets länsstyrelser över.

Enligt, Hillevi Upmanis som är nationell projektledare vid länsstyrelsen och arbetar med djurskyddsfrågor i Västra Götaland, väntar många utmaningar.

– Vi måste bygga upp en organisation för att kunna utföra omhändertagandena och upphandla verksamheter som kan hämta djuren och ha dom.

– Vi ska också titta på arbetsmiljön som är en väldigt viktig del. Polisen har ju monopol på att använda kraft eller så men det har inte vi, säger Hillevi Upmanis.

Från och med den 1 juni 2018 tar landets länsstyrelser över polisens uppgifter vad gäller omhändertagande, förvaring och försäljning av djur som farit illa. Tillsammans kommer länsstyrelserna att få omkring 60 miljoner kronor extra per år för uppgifterna.

Med förändringen vill regeringen frigöra tid för polisen och eftersom länsstyrelsen redan i dag är den myndighet som ska se till att djurskyddslagen följs, hoppas man att det även ska bli bättre för djuren.

– Vårt mål är att det ska bli effektivare. Att vi slipper den här kommunikationen över myndighetsgränserna att det stannar inom en myndighet, säger Hillevi Upmanis.