GÖTEBORG

69 nyfödda till behandling – personal bar på mässling

1:07 min

Ytterligare 15 barn på neonatalavdelningen på Östra sjukhuset behandlas nu med antikroppar efter att en sjukvårdspersonal som vistats på förlossningen konstaterats bära smittan.

54 barn som fötts på Östra sjukhuset har sedan tidigare kallats in för förebyggande behandling av mässlingen. 

Det är spädbarn som fötts under den 28:e till 29:e december som kan ha kommit i kontakt med smittan.  

Hälften av dem har nu fått behandling. Imorgon beräknas samtliga barn ha fått en spruta med så kallat immunglobulin.  

Totalt har också ett tiotal anställda stängts av efter upptäckten att en anställd burit smittan. 

– Det här är en luftburen smitta som kan finnas kvar även efter att den smittade personen har lämnat, säger Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Nyfödda barn har ingen immunitet mot mässling därför har sjukhuset fokuserat på att identifiera barnen och deras föräldrar.

– Spädbarnen får komma in till en speciell lokal och behandlas med immunglobulin som är antikroppar, säger chefläkare Görel Nergelius.

Immunglobulin är dock inget hundraprocentigt skydd mot mässling. 

Det första fallet upptäcktes i början på december. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har med anledning av mässlingsutbrottet kallat in extra vårdpersonal på sjukhusets akutmottagningar för att förhindra vidare smittspridning. Extra insatser görs också för att öka sjukhusets kapacitet för att analysera prover.

Men utbrottet ska sättas i perspektiv menar smittskyddsläkare Leif Dotevall vid Västra Götalandsregionen.

– Vi har en region på runt en miljon människor. Nu har vi tolv fall under tre veckor. Risken i samhället att bli smittad är ytterst låg.

Den som varit patient på Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, under perioden 28-29 december uppmanas kontakta sjukvården på telefon: 031-343 12 50