Förbättring av skolduschar efter granskning

1:19 min

Flera skolor i landet har åtgärdat sina duschutrymmen för att fler elever ska vilja duscha efter idrottslektionerna. Däribland skolor i Göteborg.

Förra året granskade Sveriges Radio skolduschar runt om i landet. Det visade sig då att sex av tio högstadie-elever inte ville duscha i skolan för att de kände sig otrygga eller tyckte att det var för smutsigt. 

Men en ny stickprovsundesökning som gjorts ett år efter granskningen visar att flera skolor åtgärdat sina duschutrymmen och att fler elever kan tänka sig att duscha i skolan. 

Ryaskolan i Biskopsgården har upprepade gånger förbättrat duscharna berättar rektor Paula Palmdahl för P4 Göteborg.

– Vi hade redan enskilda duschbås för ett år sedan men efter det så har vi gjort en storstädning och tagit bort fuktfläckar efter elevernas och idrottslärarnas önskemål.