Efter #metoo: Förändra juristutbildningen

2:27 min

Efter metoo-uppropen i höstas, om sexuella trakasserier och övergrepp, höjs röster om förändrad juristutbildning.

Juristernas egna metoo-upprop #medvilkenrätt samlade nästan 6000 underskrifter. Men övergrepp och trakasserier är ju också en rättslig fråga, så också domstolen måste förändras genom juristutbildningen.

Det säger juriststudenten Nina Pirooz, som också är ordförande för Terrafem, en kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst.

– Vi lär oss reglerna bara i förhållande till rättsreglerna, hur vi ska tillämpa dem, inte till hur samhället ser ut, säger hon.

Under ett panelsamtal för juriststudenter på Handelshögskolan i Göteborg handlade diskussionen bland annat om juristernas ansvar och därmed lärosätenas ansvar över till exempel rättskipningen.  

Juristutbildningen håller på att förändras och ger genusfrågorna en större plats, säger Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet. Dessutom måste kunskap om mäns våld mot kvinnor ingå i utbildningen från och med den 1 juli 2018 genom ett regeringsbeslut.

– Vi har ett krav på oss att leverera till studenterna, vi kan bli bättre men är på god väg säger hon.

Erik Björling, doktor i rättsvetenskap och lärare för de blivande juristerna i Göteborg, säger att studenternas krav på undervisningen har ökat från studenterna.

– Kraven på att få verktyg för att hantera de här frågorna har förstärkts genom metoo-uppropen säger han.

Studenten Nina Pirooz tror på en förändring också i domstolarna, men det tar tid hävdar hon.

– Först måste en generation rättstillämpare tyvärr dö ut, men jag tror på de unga studenterna och en förändrad juristutbildning, säger Nina Pirooz.