Multisjuka äldre får hembesök från Sahlgrenska

Sahlgrenska universitetssjukhuset satsar nu på mobila öppenvårdsteam som ska göra hembesök hos äldre med stora vårdbehov.

Tanken är att ge sköra äldre en säkrare och mer sammanhållen vård, utan onödiga sjukhusvistelser som kan öka risken för förvirring och infektioner.

Sedan förra året har SU Östra och Mölndal var sitt team med sköterska och läkare som som gör bedömning, utredning och behandling av patienter i hemmet eller på kommunens äldreboende.

Nu planeras även ett på Sahlgrenska.

Drygt 120 patienter finns inskrivna vid exempelvis SU Östras mobila öppenvårdsteam kopplat till medicin, geriatrik och akutmottagning.

Sjukvården kan även konsultera teamen vid behov.

Skulle aktuella patienter ändå behöva sjukhusvård slipper de söka via akutmottagningen. Då kan de komma in på avdelning direkt.