Inte mycket Läkemedelsverket kan göra mot bristen på läkemedel

2:19 min

Det blir allt vanligare att läkemedel restnoteras - att de inte går att få tag på i Sverige. Det bekräftar Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverkets område Användning.

P4 Göteborg har tidigare rapporterat om den långvariga bristen på Pilokarpin, ögondroppar mot för högt tryck i ögonen, grön starr. En medicin som inte kan ersättas med någon annan.

En medicin som är livsviktig för Catarina Ahlquist.

– Den är viktig för att rädda den lilla syn jag har, säger hon.

Läkemedelsverket har inga krav på sig att se till att viktiga läkemedel finns att tillgå.

Man har färemot infört en e-tjänst dit leverantörerna kan rapportera kommande brist på läkemedel som verket förmedlar vidare för att varna  hälso- och sjukvården.

På Läkemedelsverkets hemsida under "Mest efterfrågat och "restnoteringar" kan man läsa om alla mediciner som inte finns inne: ångestdämpande Sobril, inflammationshämmande Prednisolon eller centralstimulerande Concerta exempelvis.

Men Läkemedelsverket försöker göra något åt saken genom att kalla alla inblandade parter till en stor workshop i september.

I Sverige pågår en genomgång av beredskapsläget och då ingår även att säkerställa läkemedelsförsörjningen.