Länsstyrelsen stoppar delprojekt av Västlänken

0:50 min

Vissa av trafikverkets arbeten kopplade till Västlänken har förbjudits av Länsstyrelsen. Ett förbud som gäller vissa arbeten i Olskroken, skriver GP.

Bakgrunden är ett tillstånd som trafikverket fått av mark- och miljööverdomstolen som blir giltigt först när en ny detaljplan börjar gälla, skriver tidningen.

Och, den nya detaljplanen har antagits av kommunen. Men har ännu inte vunnit laga kraft. Vilket då, enligt Länsstyrelsen, förbjuder bygget.

Gällande det nya förbudet är det omfattande. Det gäller grundläggning, schaktning och järnvägsanläggning till Västlänken.

Sedan tidigare har Trafikverket tillstånd att bygga nya spår och broar i Olskroken, ett projekt som heter Olskroken planskildhet. Ett projekt med syftet att bygga ut så fler tåg kan passera.

– Vi anser att de inte har rätt att utföra vissa arbeten de påbörjat, säger Ulrika Samuelsson som är miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen till GP.

Länsstyrelsen har också gett Trafikverket en deadline att avsluta arbetet, den 10 december.

Trafikverket är dock av en annan uppfattning och låter meddela att de ska överklaga beslutet från Länstyrelsen.

P4 Göteborg söker båda parter för en kommentar.