Hamnkonflikten kan gå mot ett slut: Har varit bra stämning

2:02 min

Idag väntas parterna i konflikten i Göteborgs hamn vara klara med höstens förhandlingar. Frågan är om de kommer överens och det blir arbetsfred i hamnen.

Från arbetsgivarsidan Sveriges hamnar väljer man att ligga lågt inför dagens sista möte vid förhandlingsbordet, VD:n tillika förhandlingschefen Joakim Ärlund, vill inte kommentera hur förhandlingarna gått hittills.

Från Hamnarbetarförbundet är tongångarna försiktigt positiva, Erik Helgeson sitter i förbundsstyrelsen och har suttit med i förhandlingarna under hela hösten.

– Det har varit bra stämning, många av frågeställningarna har varit relevanta och vi har diskuterat oss fram till rimliga lösningar som skulle kunna fungera i praktiken, säger han till P4 Göteborg. 

Det Hamnarbetarförbundet föreslagit är att de ska få teckna ett exakt likadant kollektivavtal med arbetsgivaren, Sveriges hamnar, som Transportarbetarförbundet som är med i LO redan har. Det skulle ge förbundet rätt till skyddsombud och tid för lokalt fackligt arbete.

Det skulle i så fall innebära att arbetsgivaren i framtiden får förhandla lokalt med två fackföreningar, med varsitt likalydande kollektivavtal, om arbetsvillkoren på en arbetsplats.

– Det skulle innebära en trygghet för framtiden, därför att då återskapas ett förtroende för Göteborgs hamn, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, som företräder näringslivet i Västsverige.