Biografägarna och filminstitutet oense om läget för svensk film

I Sverige säljs betydligt färre biobiljetter till inhemsk film än i Norge och Danmark.

Enligt Sveriges biografägareförbund prioriterar Svenska Filminstitutet fel. Men Svenska Filminstitutets vd Anna Serner håller inte med.

Av samtliga sålda biobiljetter i Sverige förra året var 18,7 procent till svenska filmer.

Det är en betydligt lägre andel än i Norge och Danmark där besöken på inhemsk film var 25 respektive 28 procent av totalen.

Men det är inte efterfrågan på svensk film det är fel på, menar Peter Fornstam, ordförande i Sveriges biografägareförbund. Problemet är istället att det satsas för lite på breda svenska filmer.

– Vi har för Svenska Filminstitutet en längre tid försökt påpeka värdet av att satsa på bred svensk film, men de har andra mål, de mäter framgång för svensk film i att få vara med på internationella festivaler. Och de driver helt andra frågor. Svenska Filminstitutet finns ju till för att göra film som ska visas på hemmamarknaden, och det är fantastiskt att den kan komma ut på festivaler, men det tycker inte jag borde vara deras huvudmål, säger han.

Men Svenska Filminstitutets vd Anna Serner håller inte med om att hon prioriterar fel.

– Det saknas inte bred film. Det finns flera stycken här som är breda och som svenskarna har valt. Sedan att det inte gått miljoner till de här titlarna, det är en sak, men just nu tycker jag att svensk film visar på oerhörd bredd och kvalitet. Vi har ett uppdrag att både få film som når ut internationellt, och få film som når ut nationellt.

Totalt 16,3 miljoner biobesök blev förra året i Sverige. Den mest sedda svenska filmen förra året var "Ted – för kärlekens skull".