Uppdraget: Göra trafiken säkrare – i hela världen

1:51 min

Chalmersprofessorn Claes Tingvall har fått i uppdrag att – tillsammans med 14 andra experter – ta fram nya världsmål för trafiksäkerhet till FN.

Claes Tingvall är professor inom trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och har arbetat med trafiksäkerhet i Sverige i över 40 år. Han har bland annat varit säkerhetsdirektör Trafikverket och ligger bakom den så kallade Nollvisionen.

Nu ska han leda en internationell expertgrupp för att ta fram globala råd och rekommendationer för trafiksäkerhet till FN.

– Det är det mest hissnande uppdraget hittills. Varje år dör mellan 1,3 och 1,4 miljoner människor i trafiken och i stort sett alla går att förebygga. Det ska inte behöva dö någon enda människa i trafiken, säger han.

Det finns sedan tidigare världsmål för trafiksäkerhet som sträcker sig till 2020. Och om två veckor ska expertgruppen börja ta fram nya mål fram till 2030.

Det handlar om både övergripande strategier och beprövad kunskap som riktar sig till stater, multinationella företag och biltillverkare.

– Det kan vara något så enkelt som att korsa en väg var som helst i världen på ett säkert sätt. Det vet vi hur man gör med vägar och hastigheter, säger Claes Tingvall.