Periodiska systemet fyller 150 år

1:58 min

Periodiska systemet är så viktigt att det är svårt att föreställa sig hur vi skulle kunna klara oss utan det. Orden är Lars Öhrström, professor vid Chalmers.

FN uppmärksammar 150-års jubileet genom att ha utsett 2019 till det periodiska systemets år. 

– Det är roligt, det blir en massa aktiviteter över hela världen, säger Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi vid Chalmers. Själv kommer han att håller en föreläsning om just grundämnen och periodiska systemet, just med tanke på jubileet.

Det periodiska systemet organiserar systematiskt våra grundämnen. 

– Om man till exempel behöver ersätta ett grundämne med ett annat så kan vi använda det periodiska systemet. Det är väldigt viktigt för att förstå hur saker och ting hänger ihop, säger Lars Öhrström.