VÄSTRA GÖTALAND

Bättre resultat när sjuksköterskor behandlar blodtryck

1:35 min

Blodtryckspatienter som besöker sjuksköterska istället för läkare får oftare ner sitt höga blodtryck, visar en ny studie.

Det är Sahlgrenska akademin som gjort studien. Knappt 90 000 blodtryckspatienter i Västra Götaland har jämförts. Resultatet visar att de med högt blodtryck som besökt sjuksköterska oftare fått ner blodtrycket, än de som besökt läkare.

Helena Ödesjö är doktorand och specialist i allmänmedicin på Sahlgrenska akademin. En förklaring till resultatet, är enligt henne att sjuksköterskor arbetar mer strukturerat och enbart fokuserar på just blodtrycket. Hos läkaren hamnar ofta annat i fokus.

– Det kan finnas mycket annat patienten hellre pratar om än blodtrycket. Då tar man kanske inte tag i det på det sätt som skulle behövas, säger Helena Ödesjö.