Få fall av sjöfylla

1:15 min

Kustbevakningen, har i vinter ökat antalet nykterhetskontroller till sjöss. Av 113 nykterhetskontroller som gjordes i olika hamnar i Västra Götaland under vintern, var det två som misstänktes för sjöfylla.

Sammanlagt i Sverige gjordes 337 kontroller på sammanlagt 143 fartyg, och totalt hittade man tre fall av misstänkt sjöfylleri.

– Resultatet är positivt. Vi kan konstatera att på de fartyg som trafikerar svenska hamnar följer man de gränser för nykterhet som lagen anger. Det är en viktig förutsättning för en säker sjöfart att man håller sig nykter, säger Daniel Nilsson, vakthavande befäl på Kustbevakningen, till P4 Göteborg.

Bakgrunden till insatserna är incidenter med större fartyg, där alkohol varit en bidragande orsak.

Daniel Nilsson tror att medvetenheten kan ha blivit bättre bland fartygspersonal:

– Man ska inte underskatta den preventiva verkan sådana här kontroller har. Man tänker efter en gång till innan man berusar sig.