Göteborgs stad

Matsvinnet halverades med ny metod

1:59 min

På två år har köken i Göteborgs stad halverat matsvinnet. De lyckade arbetsmetoderna sprids nu i hela landet av Livsmedelsverket.

– Det handlar om att sprida de här metoderna så att alla kök i landet kan använda dem och att använda Göteborg som ett levande exempel på att det är möjligt att halvera matsvinnet, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Åsa Norlin enhetschef på Byalagets äldreboende hälsar välkommen till kafferep. Det är dukat med tunna, blommiga kaffekoppar, broderade dukar och en gästande visartist står för underhållningen.

Boendet har på fyra månader mer än halverat sitt svinn och är en av de enheter som framgångsrikt jobbat med den så kallade Göteborgsmodellen.

En kartläggning från 2016 visar att det slängs ungefär 1,3 miljoner ton mat i Sverige varje år enligt Naturvårdsverket. Svinnet finns längs hela kedjan och har stor påverkan på miljön. Livsmedelsverket, har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett regeringsuppdrag att minska svinnet.

Göteborgsmodellen handlar om menyplanering, att mäta exakt vad som äts och slängs, noggrann koll på lager och inköp plus att ta hand om rester. Konkreta, enkla och mätbara åtgärder i nio steg som är nyckel till framgång enligt Anna-Karin Quetel.

– Jag tycker det är enormt vad köken kan åstadkomma på kort tid och det visar att det är ganska enkla och naturliga lösningar vi pratar om, att ompröva sitt arbetssätt litegrann och tänka nytt, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.