Gratis inträde till museer granskas

2:33 min

Riksrevisionen granskar nu den så kallade fri entrén-reformen, som inneburit gratis inträde till 18 statliga museers permanenta samlingar.

– Vi vill undersöka om den här reformen har uppfyllt de mål som regeringen tänkt sig och hur den planerats och genomförts. Vi vill också se vad den här reformen får för konsekvenser för museernas möjlighet att utföra sina huvuduppdrag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Att granskningen sker just nu har flera orsaker enligt riksrevisor Helena Lindberg. Riksrevisionen har genom årliga revisionsrapporter från museimyndigheterna fått indikationer på negativa konsekvenser för museerna på grund av reformen.

– Det blir en ansträngd ekonomi för en del av de museer som ska svara upp mot den här reformen. Det innebär till exempel ökade kostnader i form av säkerhetsåtgärder och städning. Vi vill titta på vad reformen får för konsekvenser för möjligheten för museerna att utför sin uppdrag, säger Helena Lindberg.

Fri entré-reformen infördes första gången för 15 år sen på ett antalet museer. Avskaffades 2006 - för att sen 2016 återinföras igen. Syftet var att nå en bredare publik och öka tillgängligheten, något som Myndigheten för kulturanalys undersökt. Där kunde man se att gruppen  unga och äldre ökar, men samtidigt tycks det vara den redan vana museipubliken som ökar. Men även detta kommer riksrevisor Helena Lundberg titta vidare på.

– Det är en svår fråga. Men vi tänker att vi delvis lutar oss på arbetet som Myndigheten för kulturanalys gjort, samtidigt kommer vi också att genom bland annat enkäter försök fånga vilken publik det är som kommer till museerna för att därigenom försöka bedöma måluppfyllelsen, säger Helena Lindberg.